03680, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51     |     тел: +380 (44) 209-96-23     |     e-mail: ukrenergoadit@gmail.com

Новини

ТОВ «УКРЕНЕРГОАУДИТ» є спеціалізованою компанією з проведення енергетичного аудиту, інжинірингу та консалтингу у цій галузі, до складу якої входять провідні експерти у сфері енергетики та енергозбереження України, а також сертифіковані енергоаудитори які є учасниками Всекураїнської громадської організації України "Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України" (ВГО "ВРЕАЕМУ"). 

Метою нашої компанії є забезпечення енергозбереження, зниження екологічного навантаження на навколишнє середовище на основі сучасних досягнень в галузі енергетики  та високих технологій, а також реалізації проектів енергозбереження підприємств паливно-енергетичного сектору (ТЕС, ТЕЦ, Обленерго), промислових підприємств, об`єктів житлово-комунальної сфери, бюджетних установ та інших.

Головними напрямками діяльності компанії є:

  1. проведення енергетичного аудиту;
  2. надання комплексу інжинірингових поослуг;
  3. консалтінг у сфері енергозбереження та енергоменеджменту;
  4. впровадження енергоефективних технологій з відповідним програмним забезпеченням.

Основним завданням нашої компанії є запровадження енергоефективної економіки та енергетичної незалежності України, що являється одним із пріоритетів Уряду України відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VIII.

Враховуючи досвід та можливості нашої компанії, ТОВ «УКРЕНЕРГОАУДИТ» готова здіснити весь комплекс робіт у сфері енергозбереження та підвищення енергоефективності, з метою реалізації програми енергоощадності та енергонезалежності України в умовах підвищення тарифів на паливно-енергетичні рерурси.