03680, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51     |     тел: +380 (44) 209-96-23     |     e-mail: ukrenergoadit@gmail.com

Новини

Україна відноститься до енергодефіцитних країн і задовільняє всої поливно-енергетичні потреби за рахунок власних ресурсів менш ніж на 50%. Енергоємність валового внутрішнього продукту (ВВП) в 2 рази перевищує енергоємність ВВП розвинутих країн світу і продовжує зростати. В зв`язку з тим важливою стратегічною лінією державної політики розвитку економіки і соціальної сфери є енергозбереження, що реалізовується шляхом розробки нових енергозберігаючих, маловідходних і безвідходних технологій, ефективних систем і засобів контролю за енерговикористанням і захистом довкілля від забруднення та впровадження інтегрованого енергетичного та економічного менеджменту.

"Енергетичний менеджмент" – це діяльність, що спрямована на забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві або в муніципалітетах, що дозволяє значно оптимізувати обсяги енерговитрат.

Енергетичний менеджмент є обов’язковим елементом в структурі підприємства яке поставило собі за мету скорочення споживання енергетичних ресурсів, шляхом їх ефективного використання. Енергетичний менеджмент є ефективним інструментом для підвищення конкурентоздатності підприємства, шляхом скорочення видатків на придбання енергетичних ресурсів.

Енергоменеджмент включає:

 • моніторинг енергоспоживання;
 • аналіз існуючих показників як основи складання нових бюджетів;
 • розроблення нових маловідходних та безвідходних технологій;
 • розробку енергетичних бюджетів;
 • розроблення енергетичної політики;
 • планування нових енергозберігаючих заходів;
 • розроблення ефективних систем та засобів контролю за енергоспоживанням та захисту довкілля від забруднення;
 • організація інтегрованого енергетичного та економічного менеджменту.

Впровадження системи енергетичного менеджменту на підприємстві є широко поширеною світовою практикою. Так у 2011 році Міжнародна організація зі стандартизації ввела в дію стандарт ISO 50001 Енергетичний менеджмент.

ISO 50001 надає основи, які дозволяють організаціям:

 • розробити політику в сфері енергозбереження;
 • встановити цілі і завдання для досягнення мети політики в сфері енергозбереження;
 • використати дані для кращого розуміння енергоспоживання та прийняття рішень з цих питань;
 • вимірювати результати підвищення рівня енергоефективності;
 • проводити аналіз ефективності впровадження політики в сфері енергозбереження;
 • постійно поліпшувати роботу системи енергетичного менеджменту на підприємстві.