03680, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51     |     тел: +380 (44) 209-96-23     |     e-mail: ukrenergoadit@gmail.com

Новини

В нашій країні енергоресурси витрачаються крайне неефективно. Причиною цього є існуючий незадовільний стан огороджувальних конструкцій будівель, відсутність енергетичного балансу промислових підприємств та систем споживання енергоносіїв. 

Кінцева мета підвищення енергетичної ефективності будь-якого вироб-ництва (підприємства) – знизити рівень споживання енергії за умови зберігання обсягів виробництва з одночасним скороченням негативного впливу на навколишнє середовище. Для цього треба прийняти відповідні рішення щодо стратегії використання різних ресурсів на підставі енергетичного аудиту і енергетичного менеджменту.

Енергетичний аудит (енергетичне обстеження) - обстеження підприємств, організацій і окремих виробництв, що проводиться за ініціативою споживача з метою визначення можливості економії паливно-енергетичних ресурсів, здійснення заходів з економії на практиці шляхом упровадження механізмів енергетичної ефективності, а також з метою впровадження на підприємстві системи енергетичного менеджменту.

Об'єктами енергетичного аудиту є:

 • підприємства, господарські об'єкти, організації, установи;
 • системи електро-, тепло-, паливо-, водопостачання, суб'єкти господарювання;
 • виробниче та технологічне обладнання;
 • технологічні процеси;
 • діяльність і звітність суб'єкта господарювання у сфері енергозбереження;
 • технічна і технологічна документація суб'єкта господарювання;
 • відомчі нормативні документи у сфері енергозбереження;
 • норми та нормативи споживання ПЕР;
 • система енергетичного менеджменту суб'єкта господарювання;
 • проекти планів (програм) будівництва, реконструкції, розширення, консервації і ліквідації об'єктів господарської діяльності;
 • інші об'єкти, щодо яких законодавством України передбачено проведення енергетичного аудиту.

Завдання енергоаудиту:

 • аналіз рівня ефективності використання ПЕР, порівняння фактичних витрат ПЕР з діючими нормами та нормативами, а також підготовлення рекомендацій щодо зменшення фактичних витрат ПЕР;
 • аналіз витрат коштів на ПЕР у собівартості продукції;
 • аналіз енергоспоживання в окремих технологічних процесах, підрозділах та за типами обладнання;
 • аналіз втрат ПЕР на об'єкті енергоаудиту;
 • перевірка функціонування (впровадження) системи енергетичного менеджменту на об'єкті;
 • формування переліку шляхів та засобів економії втрат ПЕР на об'єкті;
 • розроблення заходів з енергозбереження з їх техніко-економічним обґрунтуванням.