03680, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51     |     тел: +380 (44) 209-96-23     |     e-mail: ukrenergoadit@gmail.com

Новини

Зважаючи на пріоритети розвитку енергетичної галузі нашої держави, та в умовах сьогодення, енергозбереження на підприємствах усіх галузей економіки набуває стратегічного значення. Проведення енергетичного аудиту та  впровадження енергоефективної стратегії розвитку підприємств України, дозволить знизити втрати, вивільнити кошти для модернізації мереж, знизити цінового навантаження на споживачів води, тепла, електроенергії, природного газу, та інших ресурсів, особливо в умовах зростаючих тарифів на енергоносії.

Висока енергоємність ВВП в Україні є наслідком суттєвого технологічного відставання більшості галузей економіки від рівня розвинутих країн, незадовільної галузевої структури національної економіки, негативного впливу „тіньового” сектора, зокрема, імпортно-експортних операцій, що об’єктивно обмежує конкурентоспроможність національного виробництва і лягає важким тягарем на економіку – особливо за умов її зовнішньої енергетичної залежності. На відміну від промислово розвинутих країн, де енергозбереження є елементом економічної та екологічної доцільності, для України - це питання виживання в ринкових умовах та входження в європейські та світові ринки. Для цього підлягає розв’язанню проблема збалансованого платоспроможного попиту як на внутрішньому так і зовнішньому ринках, а також диверсифікації імпорту паливно-енергетичних ресурсів.

Фактор енергозбереження є одним із визначальних для енергетичної стратегії України. Від його рівня залежить ефективне функціонування національної економіки.

На даний час основним фактором зниження енергоємності продукції (послуг) в усіх галузях економіки є формування ефективно діючої системи державного управління сферою енергозбереження. Це дозволить, в першу чергу, удосконалити структуру кінцевого споживання енергоресурсів, зокрема, за рахунок подальшого розширення та поглиблення електрифікації в усіх сферах економіки шляхом заміщення дефіцитних видів палива з одночасним підвищенням ефективності виробництва.

На сьогоднішній день, одним з пріоритетів держави є досягнення енергетичної незалежності. Влада підвищила тарифи на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня. Разом з тим, розроблена низка програм, які допоможуть українцям стати енергоефективними та платити менше за житлово-комунальні послуги, а саме:

  • Програма енергозбереження для населення;
  • Програма енергозбереження для бюджетної сфери;
  • Програма енергозбереження в житлово-комунальному господарстві.